Odysseus, versie 2016
.. is een gratis navigatie-programma voor zeilers.

Odysseus kan de gegevens van een groot aantal navigatie-instrumenten lezen en gebruiken, als deze via een NMEA-netwerk aangesloten zijn op Odysseus. Niet
alleen GPS, Log, dieptemeter en windmeter, maar ook weerinstrumenten en bijvoorbeeld een hellingmeter.
De meeste gegevens kunnen worden afgebeeld op analoge instrumenten die overeenkomen met de hoogwaardige SIMRAD IS20 meters.
Sommige gegevens, zoals wind, snelheid en diepte, worden getoond in grafiekvorm, om beter inzicht te hebben in trends.
Handleiding

0. Installatie
1. Eerste Start van Odysseus
2. De DEMO-Kaart en andere kaarten installeren
3. NMEA-apparatuur aansluiten
4. De Cursor van het eigen schip
5. De analoge instrumenten
6. AIS
7. Navigeren
8. Nederlands Getij en getijvoorspelling door integratie met JTides
9. Betonning actualiseren met behulp van VaarwegInformatie.nl
10. Tracks maken en tonenMet Odysseus kun je ...

... navigatieapparatuur aansluiten op je computer en gebruiken voor electronische navigatie (Seriƫle poort, USB of Bluetooth)
... kaarten calibreren, en importeren in Odysseus
... kaarten bij elkaar brengen in kaartensets, ten behoeve van trips en dergelijke
... kaarten zoeken door te filteren op GPS-positie of op willekeurige geografische locatie
... navigeren naar een willekeurig kaartpunt, naar een waypoint, of een route volgen
... Man Overboard-functie gebruiken
... ankerwacht gebruiken
... andere schepen zien via AIS en gedetailleerde informatie opvragen
... gevaar voor aanvaring signaleren
... een instrumentenpaneel samenstellen uit diverse analoge instrumenten (uiterlijk als Simrad)
... loggers gebruiken om gegevens gedurende een bepaalde tijd te volgen en veranderingen te onderkennen
... de actuele positie van de boeien (RijksWaterStaat boeienbestand) gebruiken om de kaart actueel te houden
... het actuele getij van de Nederlandse kust gebruiken
... tracks opslaan, waarmee de gevaren tocht met vele grafieken achteraf gedemonstreerd kan worden
... een logboek bijhouden
... en nog veel meer


Kaartprojecties die Odysseus aankan zijn ..

... Mercator-projectie
... Transverse Mercator-projectie
... RD (Rijks Driehoek) grid (dit zijn de topografische kaarten)
... Anders. In dat geval wordt de coordinatenconversie berekend via polynomen. (vb: een geroteerde mercator-projectie)


Voor Odysseus heb je nodig ...

... een PC met Windows. Odysseus werkt in ieder geval met XP, Windows 7 en Windows 10
... een PC met bij voorkeur een 12V aansluiting
... een schermresolutie van minimaal  800 x 600, eventueel een groter beeldscherm
... een PC met een seriele poort of (meerdere) USB-poorten, afhankelijk van de hoeveelheid en aard van de boordapparatuur


Praktijk

De eigen ervaring met Odysseus is gebaseerd op ...

... PC, Eee901 PC (Disk 4Gb + 8Gb)
... CarTft (12V, 10", 800 x 600) en IIyama Tft (14", 12V 1024 x 768)
... Autohelm (voor Kompas), via Shipmodul multiplexer (miniplex 2 USB)
... Tacktick (wind, log, diepte), via Shipmodul multiplexer
... Lowrance GPS-plotter, via Shipmodul multiplexer
... Icom AIS-ontvanger, via Shipmodul multiplexer
... Arduino (temperatuur, barometer, luchtvochtigheid en hellingmeter), via USB

reserve-apparatuur (getest) ...

... Bluetooth GPS


Odysseus is vrij beschikbaar en kost niks, het is een hobby-project. Dit geldt ook voor alle broncode van Odysseus en de daarbij gebruikte Active-X componenten en
DLL's. Odysseus maakt gebruik van de standaard VB6 ontwikkelomgeving, er zijn geen onderdelen waar rechten van anderen op rusten. Kijk op de download pagina.
Er is absoluut geen behoefte aan donaties, wel aan feedback als je vragen of opmerkingen hebt over Odysseus, of problemen met de installatie of het gebruik. De
software werkt op Windows XP (sp3), Windows 7 en Windows 10.

De schermafdruk toont het vaartuig met 2 vectoren, voor de COG en de kompaskoers. De navigatieinformatie naar het gekozen punt is zichtbaar evenals de
gegevens van de instrumenten op de analoge meters. Als kaart wordt een topografische kaart gebruikt, waarvan de kleuren zijn aangepast en waarop de drijvende
en vaste lichten zijn afgebeeld die kunnen worden gedownload van de site https://www.vaarweginformatie.nl/fdd/main/infra/downloads

Kaarten voor Odysseus krijg je via ...

... calibreren van een zelf gescande kaart  (Download Calibratie-Utility)
... calibreren van schermafdrukken van bijvoorbeeld Google Earth, voor havenkaartjes, of gebruik van gescande historische kaarten
... conversie van KAP/BSB kaarten (bijv. NOAA-kaarten), of eerdere uitgaven van de Oostzee
... conversie van Seaclear calibratiegegevens (chartcal.dir) (niet in deze versie)
... topografische kaarten voor binnenwater (vrij beschikbaar) of zelf samenstellen uit meerdere kaarten
... Een goede vindplek is https://sites.google.com/site/nauticalfree/